Entretenimiento

¡Chris Martin y Dakota Johnson están juntos de nuevo!

Chris Martin y Dakota Johnson