Entretenimiento

Karl Lagerfeld protagoniza un videojuego

Karl Lagerfeld protagoniza un videojuego